Téveszmékben élve

Szokám olvasgatni a jehovatanui.blog.hu oldalt, sok mindent megtudtam róluk, sőt még a saját hitem is növekedett az őrtorony hamis tanításai révén. Ugyanakkor végtelenül sajnálom őket és ez a blog is azért született, hogy felébressze őket: nem egy szervezet által jön a megmentés, ahogy az őrtorony tanítja nekik. Ami tegnap kicsit szíven ütött az az, hogy ők nem vesznek Úrvacsorát, mert a vételt különböző, őrtorony által kitalált szabályokhoz kötik, ilyen például:
– Teljesen biztosak abban, hogy részesei az új szövetségnek. (14. bekezdés)
– Kitartottak Jézus mellett, osztozva a szenvedéseiben. (15. bekezdés)
– Megkapták a szellem tanúságát arról, hogy Isten gyermekei és Istenre úgy hivatkoznak, mint ‘Atyára’. (16. bekezdés)
– Biztosak abban, hogy Jézus társörökösei lesznek az égi Királyságban. (16. bekezdés)
– Amikor a felkent fiakra vonatkozó részeket olvassák, a szent szellem arra indítja őket, hogy ezt mondják magukban: ‘Ez rám is vonatkozik.’ (17. bekezdés)

WTpinocchioTudtad, hogy náluk csak, az úgymond kiválasztottak vehetnek az emlékjegyekből? Nem is Úrvacsora ez, hanem emlékjegynek hívják. A többi tanú pedig ott ül és végig nézi, ahogy a maguknak felkentnek titulált emberek azt teszik, amit én minden hónapban. Ünneplem a megmentésem a testvéreimmel. Nem érzik magukat Isten gyermekének. Én pl tudom, hogy az vagyok, mert már többször bizonyította, én pedig a magam kis buta módján hálás vagyok azért, hogy még ha az emberek el is hagytak olyan sokszor, Isten sosem.

Van egy Ige, így szól, ez a Rómalevél 8,14: Mert azok az Isten fiai, akiket Isten Szelleme irányít.

A Lélek gyümölcse pedig ez: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ők nem ismerik fel magukban Isten Lelkét, akit azért kaptunk, hogy minden nap itt legyen és bizony lehet érezni a jelenlétét, sokszor nagyon erősen. Isten szeretete pedig amikor befed, az maga az elmondhatatlan öröm. És ők ezt nem érzik, mert szegényeknek az őrtorony más mond. Elhiszik, hogy Isten szeretetét ki kell érdemelni és akkor talán van folytatása is a hitüknek. Nagyon sajnálom őket. A Biblia nagyon egyértelmű pedig, de amikor ember általi magyarázatra bízzuk a hitet, ahogy ők is teszik, meg mások, akkor a hit nem lesz más, mint végeláthatatlan szabályok sorozata, amiben küszködés van szabadság helyett, és állandó lelkiismeret furdalás öröm helyett.

Jézus szeret mindenkit, nem azért vitte fel a keresztfára a bűnöket és hordozta el azokat, hogy kárhoztasson életünk végéig és nekünk azt ki kelljen érdemelni. Csak kérni kell és megadja a kegyelmet.

Facebook Comments